Gyakorlatban
hasznosított tudás

A Középeurópai Bányászati Fejlesztési lroda Kft. 1998 évben alakult. Alapításának célja, hogy szellemi jogelődjének, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet magas színvonalú szakmai tudással végzett tevékenységeit tovább folytassa.

A Kft. fő tevékenységi köre a műszaki kutatás, fejlesztés, mérnöki tevékenység és tanácsadás volt, elsősorban bányászati, geotechnikai és környezetgazdálkodás területén.

A Kft. itthon megbízásos alapon elsősorban mérnöki tanácsadói és szakértői tevékenységet folytatott a bányászat és a föld alatti üregek hidrotechnikai kérdések, valamint gátak állékonysága területén, külföldön számos esetben, mint szakmai tanácsadó járt el.

A Kft. folyamatosan követte az elmúlt évtizedekben is a szén alkalmazásának alakulását világ szerte, és figyelemmel kísérte azokat a megoldásokat, amelyek a szén anyagában való hasznosítását célozták meg.

A Kft. munkatársai a Mérnök Kamara, a Közgazdasági Társaság és a Geotermális Egyesület tagjai.

Referenciáink

Bányászattal kapcsolatos legfontosabb munkáink

 • Tatabánya XIVa vízakna, vízgát tervezése, az építés műszaki vezetése,
 • Bokod XII/a akna tömedékelés,
 • Salgótarjáni vízkár elhárítás,
 • Alábányászottsági szakvélemény készítése a XXII. kerületi Önkormányzat részére,
 • Budafok Reménysugár Habilitációs Intézet fejlesztéséhez tervezett új épületek területének alábányászottsági szakvéleménye, geotechnikai, alapozási terv, bányászati védőpillér és földalatti üregek tömedékelésének tervei, a tömedékelés kivitelezése,
 • Sajókereszturi kavics és homokbánya ásványvagyon gazdaságossági szakvélemény készítése,
 • Tanulmány készítése a magyarországi bentonitokról,
 • Tanulmány készítése a Románia ÉNy —i részében található kőzet és kavics-homok telepekről, valamint a Brassó környékén lévő bazalt telepekről,
 • Tanulmány készítése a romániai Avasujváros környéki perlit előfordulásról.

Földalatti üregek (barlang, pince) állékonyságával, beépíthetőséggel kapcsolatos legfontosabb munkáink:

 • Kőbánya, Harmat u.-Előd u. közötti terület alápincézettségi szakvélemény elkészítése,
 • Tanulmány készítése a Bp. II. ker. Rózsadomb barlang vidékről,
 • A rózsadombi termálkarsztos barlangvidék négy nagy barlangjának (Ferenc-hegyi, József-hegyi, Szemlő-hegyi- és Pálvölgyi barlangok) a Budapest II. kerület alá eső járatainak elemzése a felettük elterülő ingatlanok beépítettségi és barlangjáratokkal való érintettsége szempontjából. A területre készített szakvélemény alapján az egyes ingatlanok beépítettségére vonatkozó adatbázis készítése a földalatti üregekkel kapcsolatos érintettség feltüntetésével, annak térinformatikai, képi megjelenítésével az önkormányzati ingatlan-nyilvántartási rendszerben.
 • Egyes telkek beépíthetőségére vonatkozó barlangtani és geotechnikai szakvélemények készítése magánszemélyek részére
 • Budapest, Kőbánya, Ihász u. 28. sz. alatti ingatlan előzetes alápincézettségi szakvéleményének elkészítése,
 • Budapest, Kőbánya, Harmat utca alápincézettségi szakvélemény elkészítése (geodéziai és geológiai térkép, geofizikai üregkutató szelvényezés, a terület pinceviszonyainak kiértékelése beépíthetőség szempontjából, szükséges pince megerősítések kijelölése,
 • Budapest, Budafok, Rózsakert utcai ingatlanfejlesztés területén alápincézettségi szakvélemény készítése (falazott pince szakaszok és a tömedékelésre kijelölt területek meghatározása). A 4. sz. épület alatti pince tömedékelési terveinek elkészítése, a tömedékelési munka elvégzése és zárójelentés elkészítése,
 • Budapest, Budafok és Kőbánya földtani és alápincézettségi viszonyait tartalmazó digitális geokataszter elkészítése, on-line kezelőfelülettel. (Alkalmazható természetes és mesterséges földalatti üreggel érintett településeken.)

Hidroqeolóqiaval kapcsolatos legfontosabb munkáink:

 • Kúthidraulikai szakvélemény készítése az Alap községben létesítendő vízpalackozó üzemmel kapcsolatban,
 • Tanulmány készítése a Gellért-hegy környéki fürdők közös vízgazdálkodási terve alapján készített létesítményekről (fürdőket összekötő tárórendszerek, vágatok, hévíz forrásaknák),
 • Hidrológiai tanulmány készítése a Gellért-hegy délkeleti lábánál lévő hévíz forrásokról, azok kapcsolata a Duna meder alatti területekhez, különös tekintettel a 4-es metró építésére,
 • Hévízföldtani—rezervoármechanikai szakvélemény készítése a Duna Plaza geotermikus energia hasznosítási lehetőségeiről,
 • Szakvélemény készítése a Verseg 8.3/C/59 sz. nyilvántartott vízkútról,
 • Hadriánus Palace Szálloda és Fürdő projekt tanulmány terv véleményezése, javaslatok készítése a gyógyvíz ellátás és az árvízvédelmi kérdésekre,
 • A Nagykorpádi geotermális projekthez hidrogeológiai tanulmány és kutatási zárójelentés készítése,
 • Budapest, X. kerület Kőbánya Önkormányzat felkérésére geotermális energia hasznosítás céljából a Sportligetnél létesítendő kútpár környezetvédelmi és hidrológiai hatástanulmányának, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése,
 • A Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter felkérésre a Nagyar-Szatmárcseke közötti árvízvédelmi töltés bal parti átépített szakaszának felülvizsgálata, szakértőijelentés készítése.